HÅLLBARHET


Stålgossen jobbar med klimatsmarta och resurseffektiva lösningar genom att skapa användning för stål som annars hade gått till spillo. Att hitta nya användningsområden istället för att kassera produkten är inte bara bra för miljön utan även för plånboken. Då stålet går att återanvända i all oändlighet är detta ett bra alternativ. Stålgossen är en viktig del i stålets slutna kretslopp, istället för att stålet slängs hittas nya möjligheter till återanvändning.


Stålgossens mål är att utbud och efterfrågan ska mötas där behoven finns. Att hitta en kund och en säljare är den huvudsakliga uppgiften, vilket i sin tur leder till att material får nytt liv istället för att skrotas. Genom att skapa nya användningsområden för stålet bidrar man till minskade koldioxidutsläpp, något som annars ligger industrin i fatet. Att producera stål kräver mycket av jordens resurser och en stor del av avfallet går inte att ta hand om på ett miljöpositivt sätt. Stålgossens jobb att minska kasseringen av stål bidrar till effektivare resursanvändning och mindre utsläpp. Genom att återanvända och ta tillvara på överblivet stål bidrar Ni till minskad klimatpåverkan.